Firma

Firma PROMETHEUS® zrzesza kilka samodzielnych spólek, które zajmują się określonymi

zadaniami. Są to:

 

PROMETHEUS® GmbH

Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik

 

PROMETHEUS® Construction GmbH & Co. KG

 

PROMETHEUS® Technik GmbH & Co.KG

 

PROMETHEUS® Planung GmbH & Co.KG