Referencje

W ciągu dwudziestu lat swojego istnienia firma PROMETHEUS® cuczestniczyła na terenie Niemiec w procedurze uzyskiwania niezbędnych zezwoleń dla ponad 80 elektrowni wiatrowych z zainstalowaną mocą ponad 150 MW. Z czego do końca 2014 roku zainstalowano około 112 MW i włączono do eksploatacji. Dalsze 40 MW zostaną zainstalowane i włączone do eksploatacji w latach 2015 i 2016. Poniżej kilka przykładów ilustrujących projekty, które uwieńczono sukcesem:

Farma Wiatrowa

Proschim

– 4 x AN Bonus AN600/44
– Całkowita moc 2,4 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 1997

Urządzenie wiatrowe

Duben 

– DeWind D4-46 (600 kW)
– Moc 0,6 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 1998

Farma Wiatrowa Säritz 

– 2 x DeWind D4-46 (600 kW)
– Całkowita moc 1,2 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 1999

Farma Wiatrowa Lugau

– 3 x DeWind D4-48 (600 kW)
– Całkowita moc 1,8 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 1999

Farma Wiatrowa

Karche-Zaacko

– 2 x DeWind D4-48 (600 kW)
– Całkowita moc 1,2 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2000

Farma Wiatrowa Massen 

– 2 x DeWind D6 – 1.000
– Całkowita moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2000

Farma Wiatrowa

Kotschka

– 3 x DeWind D6 – 1.000
– Całkowita moc 3,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2000

Farma Wiatrowa

Drehnow 

– 8 x NecMicon NM 82-1.500
– Całkowita moc 12,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2004

Urządzenie wiatrowe 

Schorbus 1

– Vestas V 80 – 2.0 MW
– Moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2005

Urządzenie wiatrowe

Saathain 1 

– Vestas V 90 – 2.0 MW
– Moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2006

Urządzenie wiatrowe

Saathain 2

– Enercon E 53 – 800 kW
– Moc 0,8 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2006

Farma Wiatrowa

Eichow 1 

– 6 x Vestas V 90 – 2.0 MW
– Całkowita moc 12,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2006

Farma Wiatrowa

Schorbus 2 i 3

– 2 x Vestas V 90 – 2.0 MW
– Całkowita moc  4,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2009

Urządzenie wiatrowe 

Schorbus 2  

– Vestas V 90 – 2.0 MW
– Moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2007

Farma Wiatrowa

Bönitz  

– 3 x Enercon E 48 – 800 kW
– Całkowita moc 1,8 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2010

Farma Wiatrowa

Duben  

– 20 x Vestas V 90 – 2.0 MW
– Całkowita moc 40,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2011

Urządzenie wiatrowe

Vetschau  

– Vestas V 90 – 2.0 MW
– Moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2011

Urządzenie wiatrowe

Schorbus 5   

 
– Enercon E 53 – 800 kW
– Moc 0,8 MW
Uzyskanie zezwolenia: 2012

Urządzenie wiatrowe

Jehserig  

 
– Vestas V 90 – 2.0 MW
– Moc 2,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2012

Farma Wiatrowa

Vetschau    

 
– 6 x Nordex N 117-2.400
– Całkowita moc 14,4 MW
– Uzyskanie zezwolenia: 2014

Farma Wiatrowa

Eichow 2   

 
– 5 x Siemens SWT 2.3-113
– Całkowita moc 12,0 MW
– Uzyskanie zezwolenia : 2014
Dalsze własne i zlecone projekty w Niemczech i za granicą są aktualnie w toku ich prac. Obok planowania elektrowni wiatrowych także opracowania, ekspertyzy i pozostałe usługi projektowe należą do zakresu prac firmy PROMETHEUS. Wybór znajdziecie Państwo w Referenzliste.