Kooperacja

 

Zadaniem pracowników firmy jest opracowanie wszystkich niezbędnych warunków i kryteriów dla uzyskania koniecznych zezwoleń podczas realizacji własnych lub zleconych przez osoby trzecie projektów.

 

Przy czym zdecydowana większość zadań wykonywana jest przez naszych własnych inżynierów.

Przy  wyjaśnianiu  specyficznych problemów korzystamy na bazie wieloletniej współpracy z usług różnych specjalistycznych biur. Dotyczy to między innymi:

 

 • specjalnych ekspertyz dot. obciążeń turbulencyjnych i
 • oddziaływań turbulencji na sieć wysokiego napięcia i budowle
 • obliczeń sieciowych (obliczenia rozpływu prądu)
 • pomiarów dźwięku, wyznaczania mocy akustycznej
 • prognoz dochodu dla projektów energii wiatrowej i słonecznej
 • ekspertyz opłacalności ekonomicznej, analiz rynkowych
 • usług geodezyjnych, kartografii
 • badań geologicznych, zaleceń dot. fundamentów
 • obliczeń statycznych, weryfikacji projektów budowlanych
 • planowań kierunkowych (SUiKZP, MPZP)
 • specjalnych badań fauny (podstawa dla przedsięwzięć wyrównujących szkody powstałe w środowisku przez realizację przedsięwzięcia)
Przy rozwiązywaniu specyficznych dla danego projektu problemów korzystamy z usług odpowiednich specjalistycznych biur, którym zlecamy wykonanie tych prac. Przy czym cała odpowiedzialność, koordynacja poszczególnych zadań i kierowanie projektem zawsze pozostają w naszej kompetencji.
 
Dzięki tej długoletniej współpracy i rozwiniętego w tym czasie wzajemnego zaufania jesteśmy elastyczni na najróżniejsze wyzwania.
 
Zabezpieczenie gruntów dla każdego projektu poprzez odpowiednie umowy jest jednym z ważniejszych zadań naszej działalności i tutaj współpracujemy z różnymi kancelariami notarialnymi. Problemy prawne przy sporządzaniu umów, albo pojawiające się podczas przeprowadzania procedury uzyskiwania zezwoleń rozwiązujemy wspólnie z lokalnymi renomowanymi i wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi.
 
Obok planowania technicznego i uzyskiwania koniecznych aprobat i zezwoleń, dalszym ważnym polem naszej działalności jest realizacja infrastruktury technicznej, aż do kompleksowego przeprowadzenia przedsięwzięcia.
 
Także tutaj kooperujemy od lat z wyspecjalizowanymi firmami i realizujemy wspólnie z nimi różne specyficzne zadania:
 
 • Inżynieria lądowa i drogowa (dojazdy, powierzchnie dla dźwigów, ogrodzenia)
 • Budowa fundamentów (fundamentowanie głębokie i płytkie)
 • Podłączenie do sieci i w razie konieczności budowa stacji transformatorowej
 • Budowa koniecznych połączeń telekomunikacyjnych
 • Realizacja niezbędnych środków rekompensujących negatywne skutki inwestycji
 • Monitoring porealizacyjny
 • Serwisowanie i naprawy w ramach technicznego nadzoru
 • Prace pielęgnacyjne w miejscach lokalizacji