Impressum

Odpowiedzialny za treść:

 

PROMETHEUS® GmbH

Berliner Straße 97

03046 Cottbus

 

Represented by:

managing Director: Dr. Erhard Hoche

 

Contact:

Telephone:          +49 355 701524

Telefax:               +49 355 701545

E-Mail:             mail@prometheus-cottbus.de

Web:                www.prometheus-cottbus.de

Register entry:

Entry in the Handelsregister.

Registering court: Cottbus

Registration number: HRB 3245 CB

 

VAT:

VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act:

DE 162 062 697

Webdesign and Maintenance

Homepage designed by www.wimeta.de

Uwagi prawne

 

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Treści niniejszej strony internetowej są tworzone z możliwie największą starannością. Oferent nie ponosi jednak żadnej gwarancji za poprawność, kompletność i aktualność za treści oddane do dyspozycji. Korzystanie z dostępnych treści następuje na własne ryzyko użytkownika. Przez korzystanie ze stron oferenta nie dochodzi do żadnego stosunku umownego pomiędzy korzystającym i oferentem

 

2. Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne“). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Oferent przy pierwszym połączeniu linków zewnętrznych sprawdził obce treści, czy naruszają prawo. W tym czasie nie były widoczne żadne naruszenia prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz na treści linkowanych stron. Wstawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przywłaszcza sobie treści znajdujące się za odsyłaczem lub linkiem. Od oferenta nie można żądać stałej kontroli tych linków zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku powiadomienia o naruszeniu prawa takie linki zewnętrzne zostaną jednak natychmiast usunięte.

 

3. Fotografie

Zdjęcia pochodzą z archiwum der PROMETHEUS® GmbH (Dr. E. Hoche); dostępne z clipartów Microsoft®

 

4. Prawo autorskie

Treści publikowane na tej stronie i są chronione niemieckim prawem autorskim. Każde wykorzystywanie zabronione przez niemieckie prawo autorskie wymaga pisemnej zgody oferenta lub właściciela praw. Obowiązuje to w szczególności przy powielaniu, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i artykuły osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie lub odtwarzanie pojedynczych treści lub kompletnych stron bez pozwolenia jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i plików do pobrania do osobistego, prywatnego a nie komercyjnego użytku. Prezentacja niniejszej strony w innych ramkach jest dozwolona tylko za zgodą.