6. Ochrona danych Przez odwiedziny na stronie internetowej usługodawcy mogą zostać zapisane na serwerze informacje na temat dostępu (data, czas, oglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, lecz są anonimowe. Zostaną one przeanalizowane wyłącznie w celach statystycznych. Nie następuje przekazanie ich osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Oferent wyraźnie wskazuje na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji przez e-mail) wykazuje luki w bezpieczeństwie i nie może zostać kompletnie chroniona przed dostępem osób trzecich. Wykorzystanie danych kontaktowych oferenta z Impressum w celu reklamy handlowej zdecydowanie nie jest mile widziane, chyba że dostawca wydał uprzednią zgodę na piśmie lub już istnieje kontakt handlowy. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu zastosowaniu i przekazaniu ich danych.
Ochrona danych
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
Dojazd Impressum • Ochrona danych • Mapa strony
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus